Om mig

Leran

Jag använder stengodsleror av olika slag. Olika leror, strukturer och färger ger olika uttryck. Ibland mixar jag in lite röd ler­gods­lera för att få extra järn. Järn­ i leran reagerar med glasyren på olika sätt beroende på mängd och sammansättning. Porslinslera är vit och fin som engobe. Ibland blir jag sugen på att dreja lergodslera, göra en klassisk spilkum eller så. Att gräva upp naturlig lera ur marken är vansinnigt spännande att testbränna och att blanda i glasyrer. 

Hur jag formar leran

För mig ligger drejningen närmast till hands när jag formar leran till bruksföremål. Jag gillar långa rader av nydrejade skålar, koppar och fat, som ska vara hyfsat lika i höjd och bredd. Upprepningen av att göra samma form många sätter sig i händerna och nästan automatiskt blir som det ska. Jag drejar mest. Ibland ringlar eller tillverkar jag något för raku eller svartbränning.

Bränntemperatur

Temperaturen i glasyrbränningen kan variera beroende på vilken lera, glasyr och bränningsteknik som används, el eller ved, men stengodset ligger mellan cirka 1230 och 1300 grader.

Glasering

Jag älskar naturen och inspireras mycket av det som finns att använda för att skapa unika glasyrer. Mina egna glasyrer bygger till exempel på vedaska och lera och några andra råmaterial. Askan och leran som jag hittar är gratis och ogiftig att hantera och ger ett lika stort spektra som det finns trädsorter. Ibland är det roligt att spana i böcker eller på nätet efter nya glasyrrecept att blanda och prova. 

Favoritverktyg

Drejskivan och mina handverktyg. Ett av mina favoritverktyg är en metallbit från en gammal persienn. Mina natursvampar är också favoriter.